INJEKTIONSBEHANDLING AF KARSPRÆNGNINGER PÅ BENENE


Karsprængninger på benene egner sig almindeligvis ikke til behandling med laser, men kan derimod behandles med injektion af en vandig opløsning indeholdende overkoncentreret saltvand eller aethoxysclerol.

Behandlingen foregår ved, at man med en meget tynd kanyle indsprøjter en lille smule af saltvandet i blodkarrene. Da der anvendes meget tynde kanyler, føler man kun en let svie ved behandlingen og da væsken der injiceres, kun indeholder saltvand og en smule lokalbedøvende stof, er der stort set ikke nogen risiko ved behandlingen. Væsken irriterer karvæggen, så karrene lukker sig gradvist indenfor de efterfølgende 4-6 uger. Hver behandling varer ca. 20 min. Almindeligvis må man regne med 1-3 behandlinger med minimum 6 ugers interval. Hvis man har mange udbredte karsprængninger, må man forvente flere behandlinger. De behandlede kar kommer kun sjældent igen, men der kan selvfølgelig opstå nye med tiden. Man kan ikke behandle rigtige åreknuder med ovenstående teknik.

Der kan opstå små sår og misfarvninger i huden, der hvor injektionerne er givet. Sårene forsvinder efter nogle dage, mens misfarvningerne i nogle tilfælde kan holde sig i nogle måneder. 

Der skal anvendes kompressionsstrømper en uge efter behandlingen. Det første døgn beholdes strømperne på om natten. Bestilles på www.støttestrømpen.dk. Kompressionsstrømper kl. 2.

Ingen sport 1 uge efter behandling, gerne gåture.

 

September 2021

Revideres efter behov, dog senest september 2024