PHOTO REJUVENATION


Photo rejuvenation er en ny behandlingsmetode, som vinder frem, fordi behandlingen har færre ulemper, end hvad man ser ved CO2 laser resurfacing, som går for at være den mest effektive laserbehandling af rynker. Ved photo rejuvenation med Ellipselaser fjerne man brune pletter, udvidede kar forandringer og reducerer i nogen grad også antallet af de fine rynker. De største ændringer ser man imidlertid under huden, hvor den solskadede kollagen bliver ny og gendannet. Efter 1-5 behandlinger er der hos 80 % god eller meget god effekt (mere end 50 % reduktion) af kar- og farveforandringer. Hos 20 % ses mindst 75% reduktion af de fine rynker.

Selve laserbehandlingen føles som et smæk med en elastik på huden. I timerne efter behandlingen vil der være en let rødme samt en varmefornemmelse og evt. svie i huden som efter berøring med en brændenælde. Herefter fremkommer en mørk, lettere afskalning, som kan give huden et lettere snavset udseende, som svinder gradvist i løbet af 3-14 dage. Dagen efter behandlingen kan der komme en let hævelse varende 1-2 døgn. Behandling på solbrændt hud bør undgås, fordi der herved kan optræde solskoldning med efterfølgende risiko for farveændring af huden.

Det er vigtigt forud for behandlingen ikke at være solbrændt. Man må derfor ikke solbade eller gå i solarium 4 uger før behandling. På behandlingsdagen må ikke anvendes solcreme eller kosmetik. For at undgå farveforandring af huden skal man efter behandlingen ikke udsætte huden for sol. Der tilrådes anvendelse af solcreme med faktor 50+. Make-up kan anvendes frit.

Personer, der anvender medicin, der øger lysfølsomheden, skal efter aftale med læge så vidt muligt holde pause med behandlingen. Personer, der har tendens til at danne tykke og grimme ar efter mindre skader på huden (såkaldte keloiddannere), er ikke egnet til laserbehandling.

 

 

September 2021

Revideres efter behov, dog senest september 2024